Aktualności

Projekt zmiany statutu Wspólnoty 8 wsi

Przedstawiamy obecny oraz projekt zmiany statutu Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi

więcej »

Witamy w serwisie Wspólnoty Leśnej w Witowie

Zapraszamy do odzwiedziń Wkrótce najnowsze informacje o Wspólnocie Leśnej ich mieszkańców oraz aktualne sprawy. Zapraszamy

więcej »

Gospodarka leśna

 

     Główny gatunek - świerk, występuje w formie litych świerczyn, a także z domieszką jodły i buka. Jest on gatunkiem bardzo dynamicznym, zwłaszcza w młodszych klasach wieku, w których wykazuje przeważnie bonitację I, po czym w starszych klasach bonitacja ulega stopniowemu obniżeniu. Drzewostany świerkowe wykazują duży przyrost i charakteryzują się dobrą jakością techniczną. Z tego powodu właściciele Wspólnoty witowskiej bardzo lubią i cenią drewno świerkowe służące głównie do budowy domów mieszkalnych.

     Poza użytkowaniem lasu prowadzone są coroczne prace z zakresu hodowli lasu. Nadleśniczy opracowuje wniosek hodowli lasu, który realizuje podległy personel oraz sami właściciele. Każdego roku na terenie lasów Wspólnoty na powierzchni 20 -25 ha wykonywane są prace w zakresie odnowień. Odnowienia oraz poprawki i uzupełnienia są w całości wykonywane bezpłatnie przez właścicieli, a do wykonania tych prac używa się sadzonek wyprodukowanych we własnych szkółkach leśnych.

     Wykonywane są prace pielęgnacyjne, średnio rocznie na powierzchniach:

  • pielęgnacja gleby w uprawach 30-40 ha,
  • czyszczenia wczesne w uprawach 10-20 ha,
  • czyszczenia późne w młodnikach 20-30 ha.

     Wykonywane są również zabiegi w ramach trzebieży wczesnych i późnych na ogólnej powierzchni 100 - 150 ha rocznie.

     Wspólnota prowadzi własne szkółki leśne o łącznej powierzchni manipulacyjnej 1.22 ha i produkcyjnej - 1.08 ha. Siew nasion świerka, jodły i modrzewia jest wykonywany w tunelu foliowym, a po roku siewki są szkółkowane w szkółkach leśnych. Pozwala to na wyprodukowanie sadzonek z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym, niezbędnym w trudnych warunkach górskich.

     Nasiona świerka są pozyskiwane z własnych drzewostanów nasiennych, zaś szyszki wyłuszczane we własnej wyłuszczarni nasion. Wyłuszczarnia nasion w pełni zabezpiecza potrzeby Wspólnoty, pomimo że została wybudowana w XIX  wieku.

     Prowadzone są również prace z zakresu ochrony lasu i dotyczą one w szczególności:

  • wykładanie pułapek chwytnych na kornika drukarza - klasycznych i z wkładem feromonowym,
  • jesiennego zabezpieczania pędów szczytowych jodły i buka przed zgryzieniem przez zwierzynę płową,
  • korowania drewna zasiedlonego przez kornika drukarza,
  • ochrony przed nielegalnym pozyskaniem drewna i nielegalnym wypasem owiec i krów na terenach leśnych.


«wstecz 0 1 2 3 4Pogoda

Informacja

© meteogroup.pl

Galeria

Galeria WiosnaGaleria LatoGaleria JesieńGaleria Zima