Aktualności

Projekt zmiany statutu Wspólnoty 8 wsi

Przedstawiamy obecny oraz projekt zmiany statutu Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi

więcej »

Witamy w serwisie Wspólnoty Leśnej w Witowie

Zapraszamy do odzwiedziń Wkrótce najnowsze informacje o Wspólnocie Leśnej ich mieszkańców oraz aktualne sprawy. Zapraszamy

więcej »

Gospodarka leśna

 

     Właściciel zgłasza się po odbiór asygnaty, udając się następnie do lasu w celu dokonania zrywki drewna i ewentualnie jego okorowania. Właściciel może zabrać z lasu tylko drewno wyszczególnione na asygnacie, zaś podczas transportu ma obowiązek zatrzymać się koło biura Wspólnoty w Witowie, gdzie wywożone drewno jest sprawdzane przez gajowego i jego wydanie potwierdzone na asygnacie podpisem kontrolującego.

     Jeżeli gajowy stwierdzi, że wywożone drewno nie jest ocechowane, to zatrzymuje go na placu składowym Wspólnoty, a następnie jest ono przeznaczane na cele ogólne. Wywożący otrzymuje karę uchwaloną przez Zarząd Wspólnoty i jest to najczęściej trzykrotna wartość drewna, jeżeli drewno pochodzi z użytków przygodnych lub pięciokrotna wartość w przypadku ścinki i zabrania z lasu drewna, które powinno rosnąć. W przypadku nie wpłacenia naliczonej nawiązki, sprawa może być skierowana do Kolegium, ale w praktyce to się nie zdarza.

     Pozyskane drewno uprawnieni przeznaczają głównie na budowę lub remont ładnych stylowo domów drewnianych, zabudowań gospodarczych, natomiast nadwyżki w postaci tarcicy odsprzedają miejscowym odbiorcom, uzupełniając w ten sposób swój skromny dochód z gospodarki rolnej.

     Lasy Wspólnoty leżą w VIII Karpackiej krainie przyrodniczo-leśnej, w dzielnicy Tatr. Ogółem w lasach witowskich wyróżnionych jest 6 typów siedliskowych: Las Mieszany Górski (LMG) zajmujący 46,6 % powierzchni, Bór Wysokogórski (BWG) - 33,2 %, Bór Mieszany Górski (BMG) - 13,8 %, Bór Górski (BG) - 5,1 % Bór Bagienny Górski (BBG) - 1,2 %, Ols Górski (OLG) - 0,1 %.

     W składzie gatunkowym drzewostanów udział świerka wynosi 91 %, jodły 6 % i pozostałych gatunków 3 % (modrzew, buk, jawor, olsza, jesion).

     Z powyższych danych wynika, że głównym gatunkiem produkcyjnym jest świerk, znajdując tu dogodne, a na niektórych siedliskach doskonałe warunki rozwoju, czego efektem jest wysokowartościowy surowiec drzewny.

     Wiek wyrębu świerka w reglu górnym (powyżej 1250 m n.p.m.) przyjęto na 140 lat, w reglu dolnym na 120 lat, a dla jodły na 140 lat, przy obowiązujących w Polsce minimalnych wiekach wyrębu: dla jodły - 100 lat, dla świerka - 80 lat.

     Na terenie Wspólnoty witowskiej większość drzewostanów swierkowych jest pochodzenia rodzimego, natomiast drzewostany jodłowe i bukowe zostały wprowadzone sztucznie w ramach przebudowy drzewostanów.«wstecz 1 2 3 4 następny»Pogoda

Informacja

© meteogroup.pl

Galeria

Galeria WiosnaGaleria LatoGaleria JesieńGaleria Zima