Aktualności

Projekt zmiany statutu Wspólnoty 8 wsi

Przedstawiamy obecny oraz projekt zmiany statutu Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi

więcej »

Witamy w serwisie Wspólnoty Leśnej w Witowie

Zapraszamy do odzwiedziń Wkrótce najnowsze informacje o Wspólnocie Leśnej ich mieszkańców oraz aktualne sprawy. Zapraszamy

więcej »

Gospodarka leśna

 

     Całość lasów Wspólnoty jest podzielona dnem Doliny Chochołowskiej na dwa obwody (leśnictwa) prowadzone przez dwóch leśniczych, natomiast obwody są podzielone na siedem obchodów dozorowanych przez gajowych. Pracownicy posiadają zakresy czynności zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, a z prowadzonej gospodarki leśnej są rozliczani przez Nadleśniczego, Zarząd i Radę Nadzorczą Wspólnoty.

     W planie urządzenia lasu na lata 1992-2002 etat został wyliczony w wysokości 7000 m3. Podsumowanie ubiegłego 10-lecia wykazuje, że na terenie lasów Wspólnoty pozyskano przeciętnie rocznie 6500 m3 w ramach cięć rębnych i przedrębnych. Z powyższej masy drewna 30% to cięcia planowe, zaś 70% - użytki przygodne.

     Z użytków przygodnych 80% stanowiły wywroty i złomy spowodowane przez wiatr halny, natomiast 20% stanowił posusz powstały w wyniku działalności kornika drukarza i w nieznacznej części opieńki miodowej.

     Gospodarkę leśną prowadzi administracja Wspólnoty, a właściciele w całości respektują założenia planów gospodarczych, nie wnosząc swoich uwag do wielkości pozyskanego drewna. "Przy cięciach planowych służba terenowa wyznacza drzewa do ścinki w oddziałach określonych przez plany gospodarcze z zastosowaniem określonej rębni. Ścinki dokonują wykwalifikowani robotnicy leśni zatrudnieni przez Wspólnotę. Tam, gdzie  są naloty lub podrosty, wykonywana jest zrywka konna drewna.

     Wykonywane jest również pozyskanie drewna przez właścicieli, ale tylko w odniesieniu do użytków przygodnych w trudno dostępnych miejscach i na ich koszt. Pozyskane drewno cechowane jest przez służbę leśną. wykaz odbiorczy przekazany zostaje  do biura Wspólnoty, gdzie dokonywany jest wpis drewna na specjalnych arkuszach, tzw. numerownikach i listach rozdziału drewna. Każda sztuka drewna ma swój numer kolejny, wymiary, klasę jakości, cenę jednostkową według wewnętrznego cennika, wartość w złotych oraz nazwę uroczyska, gdzie drewno się znajduje.

     Listę rozdziału drewna otrzymuje Komisja Lasowa danej wsi, która dokonuje rozdziału pomiędzy uprawnionych. Komisja Lasowa sporządza protokół z dokonanego rozdziału oraz wykaz właścicieli, którzy otrzymali drewno. Lista rozdziału opatrzona jest pieczęcią Komisji Lasowej ze złożonymi podpisami i jest podstawą dla pracownika Wspólnoty do wpisania asygnaty.«wstecz 1 2 3 4 następny»Pogoda

Informacja

© meteogroup.pl

Galeria

Galeria WiosnaGaleria LatoGaleria JesieńGaleria Zima