Aktualności

Projekt zmiany statutu Wspólnoty 8 wsi

Przedstawiamy obecny oraz projekt zmiany statutu Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi

więcej »

Witamy w serwisie Wspólnoty Leśnej w Witowie

Zapraszamy do odzwiedziń Wkrótce najnowsze informacje o Wspólnocie Leśnej ich mieszkańców oraz aktualne sprawy. Zapraszamy

więcej »

Historia

 

     W ten sposób zakończył się trwający 43 lata proces. Nie przyniósł on jednak pełnego sukcesu poszkodowanym, gdyż jako właścicieli wpisano w "tabuli" nie poszczególnych gospodarzy, którzy faktycznie zakupili lasy, lecz gminy, w których mieszkali. Taka intabulacja majątku spowodowała kolejne procesy o sprostowanie hipoteczne trwające 10 lat, które chłopi przegrali. Należy tu podkreślić, że głównym powodem przegrania sprawy było stanowisko ówczesnego Wydziału Krajowego, który widział w rozpisaniu nieruchomości na poszczególnych właścicieli ujemne skutki dla lasów poprzez ich rozdrobnienie, a także możliwość sprzedaży przez właścicieli zubożałych przez procesy. W sprawie tej Sejm Krajowy podjął specjalną uchwałę o następującej treści: "celem zabezpieczenia majątku służącej wielkiej ilości ludności obecnie i na przyszłość bronić Gminy i utrzymać je nadal w intabulacji, gdyż w przypadku wygrania procesu przez chłopów i intabulacji majątku na poszczególnego gospodarza - mogą się znaleźć jednostki, które przez spekulatywne skupienie cześci idealnych i wniesienie procesu o zniesienie współwłasności  - mogłyby przez to doprowadzić do ruiny".

     Uchwała ta spowodowała, że taki zapis hipoteczny przetrwał do 1956 roku, gdy w wyniku ponownego wystąpienia chłopów Prezydium Powiatowej Rady Narodowej  w Nowym Targu, znając historię nabycia majątku, ustosunkowało się pozytywnie do wniesionej prośby, wyrażając zgodę na przekazanie lasów przez gminy w ręce nabywców, czyli uprawnionych z poszczególnych wsi.

     W 1956 roku Wspólnota opracowała pierwszy Statut  swej działalności, który został zmodernizowany w roku 1965 w celu dostosowania do wzoru Statutu wynikającego z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z 1963 roku. Integralną częścią statutu był wykaz uprawnionych z poszczególnych wsi do korzystania ze wspólnoty.

     Wszystkie udziały we wspólnocie były równe i nie można ich było mieć  dwóch lub więcej, co nie było sprawiedliwe z uwagi na dziedziczenie i sytuacje rodzinne poszczególnych spadkobierców. Obecnie we wsiach Wróblówka, Chochołów i Podczerwone udziały są zróżnicowane w formie części ułamkowych, natomiast w pozostałych wsiach są równe z uwagi na trudności i zaszłości historyczne.«wstecz 1 2 3Pogoda

Informacja

© meteogroup.pl

Galeria

Galeria WiosnaGaleria LatoGaleria JesieńGaleria Zima