Aktualności

Projekt zmiany statutu Wspólnoty 8 wsi

Przedstawiamy obecny oraz projekt zmiany statutu Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi

więcej »

Witamy w serwisie Wspólnoty Leśnej w Witowie

Zapraszamy do odzwiedziń Wkrótce najnowsze informacje o Wspólnocie Leśnej ich mieszkańców oraz aktualne sprawy. Zapraszamy

więcej »

Historia

 

     Uzgodnioną cenę kupna podzielono na 76 równych części, z których każdą stanowiła tzw. "rola" - poszczególni chłopi posiadali w niej swoje grunty rolne, a wysokość składki /wpłaty/ była proporcjonalna do wielkości posiadanego majątku w tej roli.

     Pełna kwota została dość szybko zebrana, lecz od razu wynikły komplikacje prawne, bowiem w tych czasach chłopi nie mogli być właścicielami "dóbr tabularnych", czyli nie mogli zawrzeć kontraktu kupna na siebie. W celu ominięcia tego prawa jako kupującego podstawili księdza Józefa Szczurkowskiego, proboszcza w Bóbrce koło Krosna, rodem z Czarnego Dunajca. Wyraził on zgodę na propozycję chłopów, za co miał otrzymać "przyzwoitą nagrodę na utrzymanie majątku", zaś chłopom dać gwarancję, że "lubo on dziedzicem dóbr im sytuowanym będzie, jednakże im wszystkie rubryki dochodów tego Państwa i wolność osobistą należeć będą".

     Kontrakt kupna pomiędzy hrabią Pajączkowskim a księdzem Józefem Szczurkowskim został zawarty w dniu 17 grudnia 1819 roku. Został on za obopólną wiedzą  sfałszowany, gdyz wpisano kwotę 31500 zł reńskich, a faktycznie sprzedaż opiewała na kwotę 17750 zł reńskich i 30 krajcarów. Chłopi zostali w ten sposób zmuszeni do wpłaty zawyżonej kwoty i po raz pierwszy oszukani. Po wpłaceniu do Izby Skarbowej pełnej kwoty ksiądz Szczurkowski oświadczył, że lasy są jego własnością a chłopi jego poddanymi. Józef Szczurkowski wymagał od chłopów odrabiania pańszczyzny i składania danin, a chłopi czując się właścicielami lasów odmówili posłuszeństwa występując ze skargą do "władz gubernialnych". Rozpoczęły się procesy trwające przez 43 lata, a lasy przechodziły w ręce kolejnych "właścicieli" - Andrzeja Szczurkowskiego, hrabiego Kajetana Borowskiego, księdza Józefa Wilczka. 

     Chłopi w wyniku kolejnych procesów zostali zmuszeni do ponoszenia dużych kosztów, a w związku z czym bardzo zubożeli. Mając silnych przeciwników i skorumpowanych urzędników nie mogli wygrać procesu, postanowili więc szukać sprawiedliwości na dworze samego cesarza. W tym czasie delegacja chłopów udała się piechotą do Wiednia  w celu złożenia skargi przed tronem cesarskim. Skarga chłopów została przyjęta i Prokuratura Generalna we Lwowie otrzymała polecenie zbadania sprawy i wystąpienie na drodze sądowej w Sądzie Krajowym z akcją cywilną przeciw Wilczkowi, Borowskim i Szczurkowskim o oddanie lasów miejscowym gminom. Po zbadaniu sprawy Prokuratura wniosła skargę do Sądu Krajowego o anulowanie wszelkich poprzednich aktów dotyczących sprawy.  W wyniku tej skargi Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wyrokiem z dnia 28 i 29 sierpnia 1862 roku przysądził lasy gminom. Powyższy wyrok został zatwierdzony przez Sąd Najwyższy w Wiedniu w dniu 31 sierpnia 1864 roku, a lasy zostały ostatecznie oddane gminom w dniu 25 sierpnia 1867 roku.«wstecz 1 2 3 następny»Pogoda

Informacja

© meteogroup.pl

Galeria

Galeria WiosnaGaleria LatoGaleria JesieńGaleria Zima